Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku

1. Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra, vedoucího stáje nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním.

2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.

3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je zákaz vstupu, protože hrozí nebezpeční úrazu.

4. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.

5. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci.

6. Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu

7. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi / buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí zodpovědné osoby.

8. Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně.

9. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak zodpovědnou osobou tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit zodpovědné osobě.

10. Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů.

11. Noví jezdci objektivně informují zodpovědnou osobu o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) Zodpovědná osoba vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sama zjistí stav věci.

12. žáci, klienti stáje i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny zodpovědné osoby, cvičitele nebo jiné osoby (pověřené k výcviku) a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.

13. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdce.

14. Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme a netelefonujeme.

15. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji.

16. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu / koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.

17. Ve stájových prostorách je zakázáno kouřit.

18. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.

19. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.

20. Jezdci by měli být ohleduplní k okolí stáje z důvodu zachování dobrých vztahů se sousedy (např. uklízet po sobě výkaly ve vesnici, nerušit obyvatele), chránit přírodu a životní prostředí, tj. nejezdit na koni po osetých polích, nejezdit v lese mimo cesty, snažit se předcházet konfliktům s myslivci (zvláště v době honů nejezdit před setměním a v noci do lesa, zbytečně neplašit zvěř) atd. Na základě ústních sdělení respektovat místa, kam není z různých důvodů vhodné jezdit s koňmi (s ohledem na vlastnictví pozemků, sezónní ohled na zvěř apod.).

21. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Děkujeme Vám za dodržování tohoto řádu.

19402767_10203558999213271_1600295940_o

Co si obléknout na sebe pro jízdu na koni

Na koně nepatří řetízky, náramky, větší prsteny a naušnice a další ozdůbky. Delší vlasy vždy sepnuté do culíku nebo do copu.

1) Zkušený jezdec předpokládáme, že v případě kdy již umíte jezdit na koni, máte i potřebné jezdecké vybavení, tj. přinejmenším přilbu a vhodnou obuv. Jezdecký bič si s sebou neberte, v případě, kdy bude potřeba, vám jej zapůjčíme. Pokud jezdecké vybavení nemáte, platí i pro Vás bod 2.

2) Začínáte s jezdeckým výcvikem následně jsou uvedeny i náhradní varianty – vždy v pořadí od nejvhodnější, pokud nemáte jezdecké vybavení:

a) Ochrana hlavy

jezdecká přilba
lyžařská přilba
cyklistická přilba
b) Boty

jezdecké boty (perka, holínky)
kotníčkové boty s hladkou podrážkou (ne robustní) a podpatkem 1-2 cm (tzv. perka)
holínky s hladkou podrážkou
nejméně vhodné jsou botasky (ovšem opět musí mít hladkou podrážku a nesmějí mít velký jazyk, aby se nohy nezasekávaly do třmenů)
c) Kalhoty

rajtky
dlouhé pohodlné pružné kalhoty ( ideálně leginy)
tepláky (bavlněné,aby to na sedle neklouzalo)
d) Ochrana holení

chaps, minichaps
pro začátek je lze nahradit alespoň podkolenkami, oblečenými navrch přes nohavice
e) Ochrana rukou

Triko nebo sportovní košile s dlouhým rukávem, v období veder tolerujeme triko s krátkým rukávem (nikdy ne tričko odhalující ramena).
Rukavice nejsou potřeba – jen pro osoby s velmi citlivýma rukama.
3) Přijeli jste se jen povozit (platí i pro děti včetně těch nejmenších): Jakákoli přilba (cyklistická, lyžařská apod.), pohodlné dlouhé kalhoty, plná obuv s hladkou podrážkou (ne sandály či pantofle)